פורטל:תנ"ך/פרשת השבוע/6

From wikibible
Jump to: navigation, search

מרכז|300px|שמה של שכונת מאה שערים הוא מן פרשת תולדות Template:ש

מרכז
< חיי שרה
ויצא >

פרשת תולדות
בראשית, פרק כ"ה,פסוק י"ט - פרק כ"ח, פסוק ט'

  • לידת יעקב ועשו: לאחר תקופת עקרות ארוכה נכנסת רבקה להריון. הבנים מתרוצצים בקרבה והיא הולכת לדרוש את ה'. התשובה שהיא מקבלת היא "שני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך יפרדו". ואכן, נולדים לה שני בנים, עשו ויעקב. עשו הופך להיות צייד ויעקב יושב אוהלים.
  • מכירת הבכורה: באחד הימים בא עשו מן השדה ומוצא שיעקב מכין נזיד עדשים. הוא מבקש מיעקב לאכול מן הנזיד, ויעקב מבקש שימכור לו בתמורה את הבכורה. עשו מסכים, תוך שהוא מזלזל במופגן בבכורה, והמכירה מתבצעת.
  • יצחק בגרר: ה' מורה ליצחק להישאר בארץ ישראל, ומבטיח לו כי בזכות אברהם יזכה זרעו לגור בארץ. יצחק עובר לגור בגרר. רבקה נלקחת ממנו לבית אבימלך, אף על פי שהוא טוען שהיא א‏חותו. אולם אבימלך, שרואה את יצחק מצחק את רבקה, מחזיר אותה אליו ונוזף בו.
  • פרשת הבארות: יצחק מגיע לרווחה כלכלית גדולה ומגורש מגרר. הוא חופר בארות והפלשתים נכנסים במריבה איתו על הבעלות עליהן. בסופו של דבר הוא כורת ברית עם אבימלך והפלשתים מניחים לו ולבארותיו.
  • גניבת הברכות: יצחק מבקש לברך את עשו לפני מותו. רבקה שומעת את הדברים ומורה ליעקב להציגּ‏ את עצמו כאילו הוא עשו ולקבל את הברכה. יעקב עושה כדבריה ומקבל את ברכתו של יצחק. כשעשו מגלה שיעקב קיבל את ברכתו הוא מתכנן להרוג את יעקב אחרי מות אביהם. רבקה שומעת את הדברים ושולחת את יעקב לבית לבן (אחיה) בחרן.